Перейти до основного вмісту

Рядок навіґації

М а м а  т а  м а л ю к  
Mother and child
М а м а   т а   м а л ю к

А ви знаєте, як допомогти своєму малюку гармонійно развиватися, на що варто звернути увагу, як задовольнити цікавість малюка, знайти зрозумілі відповіді на прості і непрості дитячі запитання? Наша рубрика вам у цьому допоможе.

« М И  З  Т О Б О Ю  О Д Н І Є Ї  К Р О В І »  а б о  С Т И Л Ь Н И Й  Ф Е М І Л І  Л У К  

Усі діти мріють якомога швидше стати дорослими. А ось мами – навпаки. Розуміючи, як швидко росте малюк, та як швидко збігає час, батьки бажають продовжити цей час. Адже для батьків – це ще одна можливість поринути у дитинство.

«МИ З ТОБОЮ ОДНІЄЇ КРОВІ» або СТИЛЬНИЙ ФЕМІЛІ ЛУК
У в а г а  д о  г о д у ю ч о ї  м а т и :  п р и м х а  ч и  н е о б х і д н і с т ь  

Зазвичай до вагітних особливе ставлення. Люди звертають на них увагу, поступаються місцям у транспорті, допомагають с важкими сумками, посміхаються, коли дивляться на їхній великий живіт. Жінка ніби купається у доброзичливому ставленні, що є для неї безперечною цінністю. 

uvaga-do-goduyuchoi-mati-primkha-chi-neobkhidnist