Перейти до основного вмісту

Рядок навіґації

Х а р ч у в а н н я  
Feeding
х а р ч у в а н н я

Ваш малюк росте, активно пізнає світ. А для цього йому потрібно багато енергії, вітамінів та інших корисних елементів. У цьому розділі ви знайдете все, що маєте знати про дитяче харчування та гармонійний розвиток вашого малюка.

Ч и м  г о д у в а т и  д і т е й ?  С п і р н и й  о с о б и с т и й  д о с в і д  
Вирішила поділитися деякими міркуваннями про харчування дітей на основі свого досвіду і узагальнення рад з літератури, які мені сподобалися.
Чим годувати дітей? Спірний особистий досвід
Я к а  в о д а  п о т р і б н а  д і т я м ?  

Вода – це основа здоров’я дитини. Організм малюка напряму залежить від споживання якісної питної води, яка є розчинником та провідником усіх поживних речовин в організмі.

Яка вода потрібна дітям
Ч А С  В В О Д И Т И  П Р И К О Р М  

Початок введення прикорму - це важливий момент в житті малюка і батьків.  Перед тим, як познайомити дитину з новою їжею, мами і тата консультуються з педіатром, читають багато літератури, радяться зі знайомими і, звичайно, сильно переживають.

ЧАС ВВОДИТИ ПРИКОРМ
М О Л О Ч Н І  С У М І Ш І .  Н Ю А Н С И  В И К О Р И С Т А Н Н Я :  М А М І  Н А  З А М І Т К У  

Почнемо з головної інформації, яку має знати кожна мама: ідеальною їжею для грудної дитини є молоко матері. Тож докладіть усі зусилля, щоб грудне вигодовування продовжувалось якомога довше.

НЮАНСИ ПЕРШОГО ПРИКОРМУ: МАМІ НА ЗАМІТКУ
Ш Т У Ч Н Е  В И Г О Д О В У В А Н Н Я  М А Л Ю К А :  Я К  П Р А В И Л Ь Н О  Г О Т У В А Т И  С У М І Ш  

Звичайно, найкраща їжа для малюка - це грудне молоко. Але бувають такі ситуації, коли мама не може годувати малюка грудьми, тоді єдиним виходом виявляється молочна суміш. Щоб малюк ріс здоровим і був міцним, кожній мамі варто навчитися правильно готувати суміш для дитини. Про це зараз і піде мова.

ШТУЧНЕ ВИГОДОВУВАННЯ МАЛЮКА: ЯК ПРАВИЛЬНО РОЗВОДИТИ СУМІШ
О в о ч і  т а  ф р у к т и  д л я  м а л ю к а .  К о л и  і  щ о  д а в а т и ?  

Малюки швидко ростуть, а тому потребують великої кількості поживних речовин. У віці до 6-ти місяців, за звичай, малюк все необхідне отримує з маминим молочком чи молочною сумішшю.

овочі та фрукти
С м а к у й ,  г р а ю ч и с ь :  п а у ч і  « М а л я т к о »  п е р е т в о р ю ю т ь с я  н а  к о н с т р у к т о р  

Фруктові пюре в паучі бренду «Малятко» – топ літніх продажів. Батьки люблять їх за якість і корисність, діти – за смак та можливість зібрати справжній конструктор із яскравих ковпачків.

Смакуй, граючись: паучі «Малятко» перетворюються на конструктор
М ' я с о  в  х а р ч у в а н н і  м а л ю к а .  Н а в і щ о  і  к о л и ?  

Перший рік малюка дуже хвилюючий для мами. Це період активного росту і розвитку малюка і, питання організації харчування - одне з основних. За перший рік малюк в три рази збільшує свою вагу і в 1,5 рази -ріст, а для цього йому потрібні поживні речовини.

myaso
П И Т Н И Й  Р Е Ж И М  П І Д  Ч А С  С Е З О Н Н О Ї  З А Х В О Р Ю В А Н О С Т І  

Усім відомо, що вода – важливий елемент для нашого здоров’я. Це життєво необхідна речовина.

drink baby