Перейти до основного вмісту

Рядок навіґації

Х а р ч у в а н н я  
Feeding
х а р ч у в а н н я

Ваш малюк росте, активно пізнає світ. А для цього йому потрібно багато енергії, вітамінів та інших корисних елементів. У цьому розділі ви знайдете все, що маєте знати про дитяче харчування та гармонійний розвиток вашого малюка.

Ч и м  г о д у в а т и  д і т е й ?  С п і р н и й  о с о б и с т и й  д о с в і д  
Вирішила поділитися деякими міркуваннями про харчування дітей на основі свого досвіду і узагальнення рад з літератури, які мені сподобалися.
Чим годувати дітей? Спірний особистий досвід
Я к а  в о д а  п о т р і б н а  д і т я м ?  

Вода – це основа здоров’я дитини. Організм малюка напряму залежить від споживання якісної питної води, яка є провідником усіх поживних речовин в організмі.

Яка вода потрібна дітям
Ч А С  В В О Д И Т И  П Р И К О Р М  

Початок введення прикорму - це важливий момент в житті малюка і батьків.  Перед тим, як познайомити дитину з новою їжею, мами і тата консультуються з педіатром, читають багато літератури, радяться зі знайомими і, звичайно, сильно переживають.

ЧАС ВВОДИТИ ПРИКОРМ
М О Л О Ч Н І  С У М І Ш І .  Н Ю А Н С И  В И К О Р И С Т А Н Н Я :  М А М І  Н А  З А М І Т К У  

З чого почати нашу статтю?

НЮАНСИ ПЕРШОГО ПРИКОРМУ: МАМІ НА ЗАМІТКУ
Ш Т У Ч Н Е  В И Г О Д О В У В А Н Н Я  М А Л Ю К А :  Я К  П Р А В И Л Ь Н О  Р О З В О Д И Т И  С У М І Ш  

Звичайно, найкраща їжа для малюка - це грудне молоко. Але бувають такі ситуації, коли мама не може годувати малюка грудьми, тоді єдиним виходом виявляється молочна суміш. Щоб малюк ріс здоровим, одужував і був міцним, кожній мамі варто навчитися правильно розводити суміш для дитини. Про це сьогодні і піде мова.

ШТУЧНЕ ВИГОДОВУВАННЯ МАЛЮКА: ЯК ПРАВИЛЬНО РОЗВОДИТИ СУМІШ
С І К  В  Р А Ц І О Н І  Д И Т И Н И :  В А Ж Л И В І  П О Р А Д И  

Напевно, Ваша дитина теж любить сік і багато його п'є. Саме тому для більшості батьків питання вибору якісного соку для своєї дитини дуже актуальний, важливий і складний.

Сьогодні ми докладніше поговоримо про те, яке місце в раціоні дитини повинен займати сік? Як обрати дійсно якісний і корисний сік для дитини?

СІК В РАЦІОНІ ДИТИНИ: ВАЖЛИВІ ПОРАДИ
С м а к у й ,  г р а ю ч и с ь :  п а у ч і  « М а л я т к о »  п е р е т в о р ю ю т ь с я  н а  к о н с т р у к т о р  

Смакуй, граючись: паучі «Малятко» перетворюються на конструктор

Смакуй, граючись: паучі «Малятко» перетворюються на конструктор
Ї с т і в н і  т а б у  г о д у ю ч о ї  м а м и  

Літо диктує свої правила раціону для годуючих мам. Дізнайтеся, які фрукти-овочі для вас заборонені, щоб не нашкодити малечі.

Їстівні табу годуючої мами - баннер
П И Т Н И Й  Р Е Ж И М  П І Д  Ч А С  С Е З О Н Н О Ї  З А Х В О Р Ю В А Н О С Т І  

Усім відомо, що вода – важливий елемент для нашого здоров’я. Це життєво необхідна речовина.

drink baby 800